Behandeling longontsteking

De meeste gevallen van longontsteking vergen geen ziekenhuisopname. Er wordt behandeld met antibiotica, koortsremmende en pijnstillende medicatie en rust.

De keuze van het antibioticum is afhankelijk van de ziekteverwekker. Bij longontstekingen ie opgelopen worden in het ziekenhuis (hospital acquired) zijn meestal andere antibiotica nodig.

Bij virale pneumonie die veroorzaakt wordt door influenza (griep) kan men antivirale middelen toedienen. Meestal zal men ook antibiotica toedienen omdat bacteriële infectie niet uit te sluiten is.

De behandeling van een longontsteking, veroorzaakt door een schimmel bestaat uit het toedienen van antischimmelmedicatie.

De meeste gevallen van longontsteking verbeteren sterk na enkele dagen antibiotica, maar een volledig herstel neemt enkele weken in beslag. Het verloop van de ziekte wordt vaak opgevolgd met radiografie van de longen.

Hospitalisatie

Ongeveer 1 op 10 patiënten moet gehospitaliseerd worden omdat de behandeling niet helpt. Ook bij risicopatiënten en bij ernstige symptomen is een hospitalisatie aangewezen met intraveneuze (=in de ader via een infuus) toediening van antibiotica en vocht.

Ernstige gevallen worden behandeld op intensieve zorgen. Het kan nodig zijn deze patiënten aan een ventilator te hangen om ze te helpen ademen.

Van de gehospitaliseerde patiënten met longontsteking sterft ongeveer 10% van de gevallen.

De prognose is slechter bij mensen met lage lichaamsafweer en indien er complicaties zijn, zoals empyeem of septicemie.