Acute Bronchitis

Bronchitis betekent 'ontsteking van de bronchiën' (dit zijn de middelgrote luchtwegen). Men onderscheidt 2 soorten: acute bronchitis en chronische bronchitis. Chronische bronchitis is een onderdeel van het ziektebeeld COPD en wordt op een andere pagina besproken.

Acute bronchitis is een plots optredende ontsteking van de grote en middelgrote luchtwegen.

Acute bronchitis wordt veroorzaakt door een infectie, meestal met een virus, zoals een rhinovirus (verkoudheidsvirus). Ook het griepvirus en RSV (Respiratoir Syncytieel Virus) kunnen een acute bronchitis veroorzaken. Ongeveer 9 op 10 gevallen worden veroorzaakt door een virus.

Ook verschillende soorten bacteriën kunnen een acute bronchitis veroorzaken, zoals de bacterie die kinkhoest veroorzaakt (Bordetalla pertussis).

Rokers, mensen met een lage weerstand (immuniteitsprobleem), contact met irriterende stoffen en mensen met gastro-oesofagale reflux hebben een hogere kans op het krijgen van acute bronchitis.

Hoewel het ook om een infectie met ziekteverwekkers gaat, is een bronchitis niet hetzelfde als een longontsteking. Een longontsteking wordt veroorzaakt door een infectie van het longweefsel zelf en geeft ergere symptomen.

Symptomen

Acute bronchitis gaat vrijwel altijd gepaard met een verkoudheid (infectie van de bovenste luchtwegen) of een andere infectie zoals kinkhoest of griep.

De typische symptomen van een acute bronchitis zijn:

  • hoest: eerst een droge hoest die dan produktief kan worden met helder, geel of groen slijm
  • kortademigheid
  • piepende ademhaling
  • (lage) koorts
  • pijn in de borstkas
  • moeheid
  • hoofdpijn
  • algemene malaise

De ergere symptomen, zoals koorts en malaise, verdwijnen meestal na enkele dagen. De hoest kan enkele weken aanhouden.

Afhankelijk van de ziekteverwekker kunnen ook ander ziektetekens voorkomen, zoals griep of maagdarmklachten.

Diagnose

Tijdens het luisteren naar de borstkas met een stethoscoop kunnen abnormale ademhalingsgeluiden vastgesteld worden.

Indien nodig kunnen bijkomende onderzoeken, zoals een onderzoek van het slijm uit de luchtwegen, uitgevoerd worden.

Het kan soms moeilijk zijn om een bronchitis van een longontsteking (infectie van de longblaasjes) te onderscheiden omdat beide ziektes sterk gelijkend kunnen zijn. Bij twijfel kan een radiografie van de borstkas uitsluitsel brengen.

Behandeling

Meestal is er geen behandeling nodig bij een acute bronchitis en moet de patiënt uitzieken. De ziekte geneest bijna altijd volledig binnen enkele weken.

Indien nodig kunnen koortswerende en pijnstillende medicijnen genomen worden.

Bij erge kortademigheid en piepen kunnen luchtwegverwijders voorgeschreven worden.

Enkel indien een bacterie kan aangeduid worden als ziekteverwekker is behandeling met antibiotica zinvol.

Rookstop is ten zeerste aan te bevelen omdat de schadelijke stoffen in tabaksrook de luchtwegen beschadigen en herstel bemoeilijken.