Astma

Astma is een chronische longziekte die een gevolg is van een reactie van de kleine luchtwegen. Door de reactie trekken de spieren rond de luchtwegen samen en zwelt het slijmvlies. Bovendien wordt er meer slijm geproduceerd door de slijmcellen. Het gevolg is een sterke vernauwing van de luchtwegen.

Astma is de vaakst voorkomende chronische aandoening bij kinderen: tot 15% van de kinderen heeft astma. Sinds de jaren 1950 ziet men een belangrijke stijging van het aantal astmapatiënten. De reden hiervoor is niet helemaal begrepen, maar men vermoedt dat luchtvervuiling een rol speelt. De stijging is intussen gestabiliseerd.

In Nederland zijn er meer dan 500.000 astma patiënten. In België ligt dit cijfer ongeveer even hoog. Wereldwijd zijn er ongeveer 250 miljoen astmapatiënten en de ziekte is verantwoordelijk voor 250.000 doden per jaar.

 • Soorten Astma
  Afhankelijk van de uitlokkende factoren onderscheid men verschillende soorten astma: intrinsiek astma, allergisch astma, beroepsastma en inspanningsastma.
 • Oorzaken
  Er is geen eenduidige oorzaak van astma. De ziekte is een gevolg van een complexe interactie tussen erfelijke en omgevingsfactoren.
 • Symptomen
  De symptomen van astma zijn die van obstructief longlijden. Typisch aan astma is dat de symptomen omkeerbaar zijn
 • Diagnose
  De diagnose van astma wordt gesteld met behulp van een spirometer, een toestel dat de longfunctie meet.
 • Behandeling
  Er is geen genezende behandeling voor astma. De ziekte wordt behandeld met inhalatiemedicijnen.
 • Classificatie
  Men deelt astma in in verschillende klasses naargelang de ernst en de frequentie van de symptomen en de longfunctie.