Classificatie

Een groep longexperten verzamelde zich in de organisatie GINA: Global Initiative for Asthma. GINA heeft als doel het bewustzijn rond astma te verhogen en publiceert regelmatig richtlijnen voor de diagnose, opvolging, behandeling en classificatie van asthma.

De laatste richtlijnen (op moment van dit schrijven) verschenen in maart 2013 en delen astma in naargelang de controle van de symptomen, waarbij een periode van 4 weken wordt beoordeeld.

Op basis van deze richtlijnen onderscheidt men gecontroleerd astma, gedeeltelijk gecontroleerd astma en ongecontroleerd astma.

  Gecontroleerd astma Gedeeltelijk gecontroleerd astma Niet gecontroleerd astma
Symptomen overdag geen (minder dan 2 keer per week) meer dan 2 keer per week 3 of meer karakteristieken van gedeeltelijk gecontroleerd astma aanwezig per week
Limitatie van activiteit Geen Aanwezig
Nachtelijke symptomen / ontwaken Geen Aanwezig
Nood aan verlichtende of noodmedicatie Geen (<= 2x/week) >2x/week
Longfunctie (PEF of FEV1) Normaal <80% van de voorspelde waarde of persoonlijke best waarde
Exacerbaties Geen 1 of meer per jaar >=1 per week