COPD - Chronische Obstructieve Longziekte

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Chronisch obstructief longlijden) of rokerslong is de algemene benaming voor een groep chronische longziektes die de luchtwegen van de longen vernauwen. COPD is een ongeneeslijke longziekte die een progressief verloop kent: ze wordt steeds erger en er is geen genezing mogelijk. Met tijdig ingrijpen kan men de evolutie sterk afremmen.

Bij COPD is er een blokkage binnen de bronchiolen - de kleinste luchtwegen - en de longblaasjes waardoor de mogelijkheid om uit te ademen gehinderd wordt. De lucht wordt in de longen opgesloten (air trapping) en normaal ademen wordt moeilijk.

COPD is een van de meest voorkomende chronische ziektes en wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen veroorzaakt door roken: 90% van alle COPD gevallen zijn te wijten aan het langdurig roken van tabak. dit wil niet zeggen dat alle rokers COPD zullen krijgen. De ziekte treft ongeveer 1 op 5 langdurige rokers.

Samen met het aantal rokers wordt de laatste 50 jaren een gestage stijging van het aantal COPD patiënten waargenomen. De ziekte treft naar schatting 700.000 Belgen en 1 miljoen Nederlanders. De helft van hen weet nog niet dat ze de ziekte hebben.

evolutie COPD
De evolutie van de mortaliteit van de belangrijkste chronische ziektes:
de mortaliteit tgv de cardiovasculaire aandoeningen is gedaald
enkel de mortaliteit tgv COPD stijgt onrustwekkend

COPD is de laatste jaren wereldwijd gestegen in de lijst van belangrijkste doodsoorzaken. In tegenstellingen tot andere belangrijke ziektes blijft de aandoening aan belang winnen en steeg ze de laatste 10 jaar van plaats 12 naar de 3de hoofdoorzaak van sterfte, na hartinfarcten en beroertes.

COPD komt typisch voor bij rokers ouder dan 40 jaar.

Er bestaat ook een erfelijke ziekte die leidt tot COPD, maar deze is gelukkig zeldzaam.

 • Emfyseem en Bronchitis
  Vroeger maakte men een onderscheid tussen emfyseem en chronische bronchitis. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat deze aandoeningen onder de noemer COPD geklasseerd worden.
 • Oorzaken
  Het overgrote merendeel van de emfyseem gevallen (80 tot 95%) treedt op ten gevolge van het roken van tabak. Het belang van roken in de ontwikkeling van emfyseem kan niet overschat worden
 • Symptomen
  COPD begint insidieus: de symptomen komen geleidelijk en onopgemerkt op. Naargelang de ziekte ernstiger wordt begint het hoesten en de kortademigheid.
 • Diagnose
  De diagnose van COPD kan op een eenvoudige manier gesteld worden met een spirometer. Elke roker ouder dan 40 jaar zou minstens een keer een spirometrie test moeten uitvoeren.
 • GOLD klassen
  De ernst van COPD wordt weergegeven door de patiënten in te delen in de zogenaamde GOLD klasse. Patiënten in klasse 3 of 4 hebben een slechtere prognose.
 • Behandeling
  De behandeling van COPD bestaat uit aanpassingen aan de levensstijl - voornamelijk stoppen met roken - en uit het innemen van medicijnen die de luchtwegen verwijden en de ontstekingsreactie afremmen.
 • Preventie
  De enorme meerderheid van de gevallen zijn direct gerelateerd aan het roken van sigaretten, en de beste manier om COPD te voorkomen is om nooit te roken of te stoppen met roken.
 • Prognose
  De prognose van COPD is in sterke mate afhankelijk van de ernst van de ziekte en het moment van ingrijpen. De ziekte is dodelijk, maar mits goede behandeling kan men jarenlang zonder veel problemen verder.