Diagnose astma

De diagnose van astma wordt niet enkel op basis van de symptomen gesteld. Andere ziektes kunnen gelijkaardige ziektetekens uitlokken.

Tijdens het klinische onderzoek kan de arts vaak hoge fluittonen in de longen horen met de stethoscoop: wheezing.

Spirometrie

spirometer

Bij verdenking van astma zal tot een longfunctieonderzoek worden overgegaan. Het beste diagnostische hulpmiddel is de spirometer. Door zo diep mogelijk in te ademen en dan zo krachtig en zo snel mogelijk de longen volledig leeg te blazen in de spirometer kan men de obstructie van de kleine luchtwegen vaststellen.

Na het vaststellen van een obstructie zal men de test wordt een tweede maal uitvoeren na het toedienen van luchtwegverwijders. Bij astma zal er een belangrijke verbetering optreden van het volume dat in de eerste seconde wordt uitgeblazen (stijging van minstens 12%). Men noemt dit reversibiliteit van de luchtwegobstructie. Andere oorzaken van luchtwegobstructie reageren niet op dezelfde manier op luchtwegverwijders.

Provocatietest

Omdat de longobstructie (zeker in milde gevallen) meestal enkel is vast te stellen tijdens een astma aanval kan men door het toedienen van luchtwegvernauwende medicijnen een astma aanval opwekken. Deze test kan enkel in een ziekenhuisomgeving uitgevoerd worden.

Peak flow meter

Een peak flow meter of piekstroommeter is een eenvoudig toestel dat de maximale kracht van een geforceerde uitademing meet. Soms kan het nuttig zijn om in twijfelgevallen een piekstroommeter mee te geven aan de patiƫnt om op die manier over lange periode de longfunctie op te volgen. Ze worden ook vaak gebruikt voor het opvolgen van astma.