Disclaimer & Copyright

Deze website is bedoeld als een bron van informatie en kan geenszins gebruikt worden om een diagnose of behandeling in te stellen. Enkel artsen zijn geplaatst om ziektes te diagnosticeren of te behandelen. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke fouten op deze site en eventueel eruit volgende schade die zou kunnen optreden door te vertrouwen op de correctheid van deze informatie.

Raadpleeg steeds een arts bij twijfel!

Auteursrecht

De inhoud van deze website valt onder de wetten van het auteursrecht. Niets van deze website mag gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur.