GOLD klassen voor COPD

De ernst van COPD is afhankelijk van de ernst van de symptomen en de mate van verlies van longfunctie.

GOLD - afkorting voor Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - is een organisatie van experten longziektes die als doel heeft het bewustzijn rond COPD te verhogen.

Tot voor kort deelde deze organisatie COPD in naargelang de ernst in 4 klassen: GOLD I tot en met GOLD IV.

Patiënten werden ingedeeld naargelang hun longfunctie, waarbij gekeken werd naar de spirometriewaarde FEV1: de één-seconde waarde.

Mensen met COPD die nog een min of meer normale FEV1 hadden werden in GOLD klasse I gestopt. Mensen met een zeer lage FEV1 waren GOLD IV. Bij elke GOLD klasse hoorde een aangepaste behandeling.

GOLD 2013

In 2013 echter kwamen de experts achter GOLD tot de conclusie dat de indeling onvoldoende rekening hield met de ernst van de symptomen (er blijkt niet altijd een goede correlatie te bestaan tussen de symptomen van COPD en de longfunctie van de patiënt). Er werd een nieuwe aanvullende classificatie ingevoerd. Naast de GOLD klassen 1 tot 4 houdt men nu ook rekening met de ernst van de symptomen op basis van het aantal exacerbaties per jaar, de mmrc dyspnee schaal (een maat voor kortademigheid) en de zogenaamde CAT-score (COPD Assessment Test). Op basis van zowel de klassiek GOLD klasse als op de ernst van de symptomen onderscheidt men nu GOLD klassen A, B, C en D, waarbij A de minst erge vorm is en D de meest ernstige.

De officiële richtlijnen kunnen gedownload worden van de GOLD website.