Longkanker - oorzaken, symptomen en behandeling

roken en longkanker

Longkanker is de meest voorkomende kanker in de wereld en de kanker die elk jaar zorgt voor het hoogste aantal sterfgevallen. In Nederland en België krijgen elk jaar ongeveer 70 mensen per 100.000 inwoners te horen dat ze longkanker hebben.

In veruit de meerderheid van de gevallen wordt longkanker veroorzaakt door het roken van tabak. De grafiek op deze pagina toont duidelijk het verband aan tussen roken en longkanker.

Ongeveer 80 tot 90% van alle longkankers komen voor bij rokers.

Asbestkanker is geen longkanker, maar longvlieskanker: kanker van het vlies rond de longen of het buikvlies (de pleura).

Soorten

Men kan longkanker in verschillende categorieën indelen. Elke vorm komt veel vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers.

 • Kleincellig longcarcinoom
  Deze vorm wordt bijna uitsluitend gezien bij zware rokers en is goed voor 15% van de longkankers.
 • Niet-kleincellig longcarcinoom
  Deze term wordt gebruikt om alle andere vormen van longkanker aan te duiden. Deze groep kan ingedeeld worden in:
  • Adenocarcinoma
   De meest voorkomende longkanker gaat uit van de slijmproducerende cellen van de luchtwegen en is verantwoordelijk voor ongeveer 4 op 10 longkankers. De meeste gevallen komen voor bij rokers. Bij patiënten die nooit gerookt hebben is dit veruit de meest voorkomende vorm.
  • Squameus-cellig carcinoma of plaveiselcelcarcinoom
   Deze vorm is verantwoordelijk voor 3 op 10 longkankers en gaat uit van de aflijnende cellen van de luchtwegen.
  • Grootcelligcarcinoom
   Weinig gedifferentieerde cellen van het longparenchym. Ongeveer 1 op 10 longkankers is van deze vorm.
 • Oorzaken
  Longkanker wordt meestal veroorzaakt door het roken van tabak. Er werden echter ook andere oorzaken ontdekt die de kans op longkanker verhogen.
 • Symptomen
  De symptomen van longkanker beginnen vaak met hoesten, al dan niet met bloed, kortademigheid en pijn op de borst. Gewichtsverlies wordt ook vaak gezien.
 • Diagnose
  De diagnose van longkanker gebeurd door een radiografie van de borst, aangevuld met andere testen microscopisch onderzoek van opgehoest slijm en longweefsel.
 • Behandeling
  De behandeling van longkanker is afhankelijk van type en stadium. Meestal zal men overgaan tot operatief ingrijpen, chemotherapie en/of bestralingstherapie.
 • Prognose
  De prognose van longkanker is sterk afhankelijk van het type en de stagering op moment van diagnose. Helaas is de prognose meestal niet goed.
 • Preventie
  Longkanker is vooral te vermijden door nooit te beginnen met roken. Ook rokers die stoppen met roken verlagen sterk het risico op longkanker.