Oorzaken longontsteking

Veruit de meeste longontstekingen zijn een gevolg van infectie met een bacterie of virus.

Er zijn wel honderden verschillende virussen en bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken, maar de vaakst voorkomende ziekteverwekker is de bacterie Streptococcus pneumoniae. Andere vaak voorkomende infecties worden veroorzaakt door de bacteriën Heamophilus influenzae, Chlamydophyla pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus (de 'ziekenhuisbacterie'), Legionella pneumophila ('legionairsziekte') en verschillende stammen van rhinovirussen (de verkoudheidsvirussen), coronavirussen, influenza (griepvirus), RSV (Respiratoir syncitieel virus), SARS en adenovirussen.

Een gekende vorm is tuberculose, longontsteking veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis.

Bacteriële longinfecties kunnen ook optreden na het intreden van voedsel, drinken, braaksel of speeksel in de longen bij verslikking, vooral bij oudere mensen, mensen met een slechte slikreflex of tijdens een operatie onder volledige narcose: men spreekt dan van een aspiratiepneumonie.

Longinfecties veroorzaakt door schimmels komen voornamelijk voor bij mensen met een verzwakte immuniteit, zoals AIDS patiënten en mensen die immuniteitsonderdrukkende medicatie krijgen.

Van sommige longontstekingen is de oorzaak onbekend: idiopathische longontsteking. Naargelang het klinische beeld onderscheidt men verschillende vormen.