Oorzaken Emfyseem en COPD

Er zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van emfyseem: luchtvervuiling, emfyseem in de familie, luchtweg hyperreactiviteit, mannelijke geslacht en hogere leeftijd verhogen de kans op het krijgen van emfyseem.

Sommige beroepsgroepen komen vaak in contact met bepaalde stofdeeltjes of dampen (zoals granen, katoen, hout, kolen,...) die het risico op emfyseem verhogen.

Een zeldzame erfelijke afwijking waarbij een bepaald lichaamsenzyme (alfa-1-antitrypsine) niet correct werkt, kan ook emfyseem veroorzaken.

Roken

sigaret

Eén factor steekt er echter met kop en schouders bovenuit: het overgrote merendeel van de emfyseem gevallen (80 tot 95%) treedt op ten gevolge van het roken van tabak. Het belang van roken in de ontwikkeling van emfyseem kan niet overschat worden.

Tabaksrook draagt op 2 manieren bij aan het ontstaan van emfyseem: het vernietigt longweefsel, met mogelijke obstructie van de luchtstroming tot gevolg, en het veroorzaakt irritatie en ontsteking in de luchtwegen, die de luchtwegobstructie verergeren.

Het risico op emfyseem stijgt met het aantal pakjaren. Een pakjaar is een maat voor het rookgedrag en komt overeen met het dagelijks roken van een pakje van 20 sigaretten per dag gedurende een jaar. Iemand die een half pakje gedurende 2 jaren rookt heeft ook 1 pakjaar, net als iemand die 2 pakjes per dag rookt gedurende 6 maanden.
Hoe meer pakjaren iemand gerookt heeft, hoe hoger de kans op het ontwikkelen van emfyseem.

Emfyseem kan ook ontstaan ten gevolge van passief roken!

Stof en Chemicaliën

Langdurige beroepsmatige blootstelling aan chemische dampen of stof kunnen de longen irriteren en ontsteken.

In ontwikkelingslanden zorgt het binnenshuis opstoken van hout en kolen voor problemen.

Leeftijd

COPD ontwikkelt zich in de loop der jaren langzaam, de meeste mensen zijn minstens 40 jaar oud wanneer de symptomen beginnen.

Genetisch

Sommige mensen schijnen gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van COPD dan anderen. Hoewel het merendeel van de langdurige rokers uiteindelijk COPD ontwikkelen, zijn er mensen die er niet of veel minder gevoelig voor zijn.

Onderzoekers veronderstellen dan ook dat genetische factoren sommige rokers meer vatbaar maken voor de ziekte.