Preventie longkanker

De kans op het krijgen van longkanker kan nooit volledig weggenomen worden. Het is wel mogelijk de kans zo klein mogelijk te houden.

Tot 90% van alle longkankers zijn een gevolg van het roken van sigaretten. De beste manier om de kans op longkanker te minimaliseren is dan ook nooit te roken.

Rokers hebben er altijd baat bij om te stoppen met roken. Zelfs na jaren gerookt te hebben wordt de kans op longkanker kleiner als men stopt.

Vermijd passief roken: het verhoogt ook de kans op longkanker.

Andere oorzaken van longkanker kunnen uiteraard ook best vermeden worden: zware metalen, silica en sommige giftige gassen.

Radon komt vrij voor in de natuur. Het kan zich opstapelen in slecht verluchte huizen, vooral in streken met hoog natuurlijk radongehalte. Ook sommige bouwmaterialen geven radon af. Men kan huizen beschermen tegen binnendringen van radon via de ondergrond door onder de vloeren een speciaal scherm aan te brengen. Een goede verluchting is ook erg belangrijk.

Een gezonde levensstijl beschermd tegen kankers in het algemeen. Een dieet met voldoende fruit en groenten, voldoende lichaamsbeweging en matige alcoholconsumptie doet het kankerrisico dalen.