Prognose COPD

De prognose voor COPD is in sterke mate afhankelijk van de ernst van de ziekte. Er bestaat geen genezende behandeling en de ziekte verloopt progressief (ze wordt altijd meer ernstig).

De symptomen zullen geleidelijk aan erger worden. De kortademigheid kan in het begin enkel bij inspanning optreden om later ook tijdens rust aanwezig te zijn.

De BODE index tracht een inschatting te geven voor de prognose van COPD. De BODE index houdt rekening met het lichaamsgewicht, de mate van luchtwegvernauwing (FEV1), de mate van kortademigheid en de mogelijkheid om nog inspanningen te leveren. Afhankelijk van de score tracht men een inschatting te maken van de kans op overleven na 4 jaar.

Mensen die blijven roken hebben een veel slechtere prognose dan mensen die stoppen met roken.

Ongeveer de helft van de COPD patiënten sterven aan complicaties van de ziekte, zoals hartfalen, longinfectie, longembolie of longkanker.

Ongeveer 4 op 10 patiënten sterft aan de gevolgen van longfalen.

De evolutie van de ziekte kan afgeremd worden indien ze vroegtijdig wordt ontdekt en behandeld. Soms sterven de patiënten aan andere (ouderdoms)ziekten alvorens de COPD fataal wordt.