Roken

Er is geen twijfel over dat sigaretten de hoofdoorzaak zijn van longkanker en COPD en ook een ernstige negatieve invloed hebben op tal van andere (long)ziektes.

In sigaretten zitten meer dan 4.800 verschillende chemische stoffen, waarvan er minstens 400 toxisch (giftig) en minstens 69 kankerverwekkend zijn.

De belangrijkste zijn:

roken
  • teer: kankerverwekkend
  • nicotine: verslavend en verhoogt de slechte cholesterol in het bloed
  • benzeen: kankerverwekkend
  • koolstofmonoxide: verlaagt het zuurstofgehalte in het bloed

Roken is wereldwijd de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte.

In België worden de kosten voor de sociale zekerheid ten gevolge van roken (gezondheidskosten, werkverzuim) geschat op ruim 1 miljard euro per jaar (ongeveer 450 euro/roker).

In de Verenigde Staten sterven er jaarlijks 438.000 mensen aan de gevolgen van roken of meeroken. Roken kost de Amerikaanse economie jaarlijks 167 miljard dollar aan gezondheidskosten.

In de VS zijn er ongeveer 8,6 miljoen mensen die minstens één ernstige ziekte hebben die het gevolg is van roken. Dit betekent dat voor elke roker die sterft aan de gevolgen van roken, er 20 mensen zijn die een ernstige ziekte hebben ten gevolge van roken.

Chronische longaandoeningen behelzen 73% van alle aan roken gerelateerde ziektes.

De helft van alle rokers sterft uiteindelijk aan de gevolgen van zijn verslaving.

  • Roken en Gezondheid
    Roken en meeroken is slecht voor de gezondheid en kan leiden tot verslaving, hart- en vaatziektes, kankers, ademhalingsziektes, oogproblemen en impotentie.
  • Rookstop
    Stoppen met roken kan moeilijk zijn. Een veelgebruikt hulpmiddel is nicotine vervangingstherapie. Speciale rookstopprogramma's kunnen erg nuttig zijn.