Stoppen met Roken

Het doorbreken van een verslaving aan nicotine kan zeer moeilijk zijn, en veel rokers zullen vele pogingen moeten ondernemen alvorens zij succesvol zijn. Stoppen met roken is mogelijk, hoewel het meer dan enkele pogingen kan kosten. Men schat dat in Amerika alleen bijna 46 miljoen mensen zijn gestopt met roken.

Voordelen van het Stoppen met Roken

Hoewel het moeilijk kan zijn om uw nicotineverslaving te doorbreken, zijn de voordelen de inspanning zeker waard. Indien men erin slaagt te stoppen met roken alvorens de leeftijd van 35 jaar, vermijdt men minstens 90% van de aan het tabaksgebruik gerelateerde gezondheidsrisico's.

Indien men stopt met roken alvorens men 50 jaar is, kan men het risico om te sterven in de volgende 15 jaar halveren, vergeleken met diegenen die verder roken.

Wat de leeftijd ook is, de gezondheid zal altijd voordeel halen uit het stoppen met tabak te gebruiken. Twintig minuten na de laatste sigaret gaat de hartslag omlaag. Twaalf uur later keren de koolstofmonoxide spiegels in het bloed terug naar normaal. De longfunctie verbetert en de bloedcirculatie begint te verbeteren tussen twee weken en drie maanden na de laatste sigaret. Tussen één en negen maanden na het stoppen daalt het risico op infecties en het hoesten en de kortademigheid verminderen. Na één jaar daalt het risico op cardiovasculaire ziekten met de helft. En na 5 tot 15 jaar zal het risico op stroke hetzelfde zijn als dat van een niet-roker.

Methodes om te Stoppen met Roken

Er zijn vele manieren om te stoppen met roken, met inbegrip van het gebruik van medicamenten en het krijgen van een soort gesprekstherapie of ondersteuning.
De goedgekeurde effectieve medicatie om te helpen bij het stoppen met roken, worden verdeeld in twee categorieën: nicotine vervangingstherapie en de non-nicotine medicaties. Alle van deze effectieve medicamenten in combinatie met gedragswijzigingen kunnen de kansen op stoppen verdubbelen.
Het combineren van medicatie met follow-up bezoeken aan de arts voor ondersteuning en gesprekstherapie is meestal succesvoller dan trachten alleen te stoppen.

Nicotine vervangingstherapie

Nicotine patch

De patch bezorgt nicotine via de huid in de bloedstroom. Men draagt elke dag een nieuwe patch op het bovenlichaam. De behandelingsperiode kan acht weken of langer duren. Men mag niet te vlug met het gebruik van de patch stoppen als men gestopt is met roken of het roken dramatisch verminderde.

Nicotine kauwgom

Dit is een gummiachtig hars die nicotine bezorgt aan het bloed via de slijmvliezen van de mond. Het is beschikbaar in een 2 mg dosis voor regelmatige rokers en een 4 mg dosis voor zware rokers. Nicotine gum wordt aanbevolen voor één à drie maanden, met een maximum van zes maanden.

Nicotine tablet

Dit is een tablet die oplost in de mond en, zoals de nicotine gum, nicotine bezorgt aan het bloed via de slijmvliezen van de mond. De tabletten zijn eveneens beschikbaar in doses van 2 en 4 mg. De aanbevolen dosis is één tablet om de paar uren gedurende zes weken, dan de intervals tussen de tabletten geleidelijk verhogen gedurende de volgende zes weken.

Nicotine nasale spray

De nicotine in dit product, direct in elk neusgat gespoten, wordt in het bloed opgenomen via het neusslijmvlies. Het is een vlugger afleveringsysteem dan de kauwgum of the patch. Het wordt gewoonlijk voor drie maanden voorgeschreven, met een maximum van zes maanden.

Nicotine inhaler

Dit toestel is ontwikkeld zoals iets dat gelijkt op een sigarettenhouder. Men zuigt eraan en het verspreidt nicotinedampen in de mond. De nicotine wordt via de slijmvliezen van de mond opgenomen waar het de bloedstroom binnenkomt en naar de hersenen gaat waar het de ontwenningsverschijnselen verlicht.

Niet-nicotine medicaties

Antidepressiva

Het antidepressie medicament bupropion verhoogt de dopaminespiegel in de hersenen, het chemisch product dat eveneens gestimuleerd wordt door nicotine. Zoals bij zovele andere medicaties heeft bupropion neveneffecten, met inbegrip van slaapstoornissen en droge mond. Indien men een voorgeschiedenis heeft van aanvallen of van ernstige hoofdletsels, zoals een schedelbreuk, mag men het medicament niet gebruiken. Een ander antidepressivum dat helpen kan is nortriptyline.

Varenicline

Dit medicament werkt in op de nicotinereceptoren in de hersenen, door het verminderen van de ontwenningsverschijnselen en het verminderen van lustgevoelens die men krijgt door het roken. Hoofdpijn, braken, gewijzigd smaakgevoel en eigenaardige dromen kunnen potentiële nevenwerkingen zijn.

Nicotine vaccin

Het toegevoegde nicotine vaccin wordt onderzocht in klinische studies. Dit vaccin zet het immuunsysteem ertoe aan om antilichamen tegen nicotine te ontwikkelen. Deze antilichamen vangen de nictotine dan op als het in de bloedstroom komt en voorkomen dat de nicotine de hersenen bereikt, waardoor de effecten van nicotine effectief geblokkeerd worden.

Gesprekstherapie, hulpgroepen en rookstop programma's

Vele mensen hebben hulp nodig om te stoppen met roken.
Een arts kan locale hulpgroepen of rookstop programma's aanbevelen. Bovendien vinden sommige mensen dat een vorm van gesprekstherapie, gedragstherapie genoemd, hen kan helpen bij het bekomen van productieve manieren om hun aan roken gebonden gewoontes en gedachten te veranderen.

Meer info over stoppen met roken is te vinden op de website van tabakstop.