Longembolie: Symptomen

Door het afsluiten van de longarterie wordt een deel van de long zonder bloed gezet. Het gevolg is dat er minder gasuitwisseling is tussen het bloed en de lucht in de longen.

De ernst van de symptomen hangt sterk af van de grootte van de klonter en het aangetaste longgebied.

De symptomen van een longembolie beginnen acuut (zeer snel) en zijn vrij typisch:

  • Plots opkomende kortademigheid
  • Snelle ademhaling
  • Pijn op de borst die erger wordt door te ademen en te hoesten. Dit kan sterk lijken op de borstpijn die ontstaat bij een hartinfarct.
  • Hoest, soms met bloed
  • Doodsangst (ook een symptoom dat bij een hartinfarct voorkomt).

Andere symptomen zijn een piepende ademhaling (wheezing), zweten, lichthoofdigheid, flauwvallen en een zwakke, onregelmatige hartslag.

In erge gevallen kan ook cyanose optreden (blauwe verkleuring van lippen en nagelbed door zuurstoftekort) en zelfs circulatoire shock (sterke en gevaarlijke daling van de bloeddruk waardoor er onvoldoende bloed naar de vitale organen gevoerd wordt). Longembolie kan dodelijk zijn. Bij verdenking ervan is het uitermate belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Longembolie is ook een belangrijke oorzaak van plotse dood: naar schatting 15% van alle gevallen van acute sterfte (plotse sterfte zonder voorafgaande symptomen) zijn te wijten aan longembolie.