Longfibrose: Symptomen

De ernst van de symptomen van longfibrose varieert sterk tussen individuen. Soms treden ze plots en ernstig op, anderen hebben eerst matige symptomen.

De ziekte verloopt progressief: ze verergert met de tijd.

De meest voorkomende ziektetekens zijn:

  • kortademigheid, vooral bij inspanning
  • droge hoest
  • moeheid
  • gewichtsverlies
  • ongemakkelijk gevoel op de borst
  • spier- en gewrichtspijn

Complicaties

De ziekte wordt altijd erger en na langere periode kan ze leiden tot longhypertensie, rechterhartfalen en uiteindelijk respiratoir falen.

Mensen met longfibrose hebben ook een verhoogde kans op het ontwikkelen van longkanker.