Symptomen astma

De symptomen van astma zijn die van obstructief longlijden. Typisch aan astma is dat de symptomen (zeker in de beginfase) reversibel of omkeerbaar zijn.

Door de reactie van de luchtwegen zwelt het slijmvlies, trekken de spieren rond de luchtwegen samen en wordt meer slijm geproduceerd in de luchtwegen.

Symptomen van astma zijn meestal niet continu aanwezig maar komen op in episodes. Het typische symptoom is een piepende ademhaling (wheezing). Dit kan gepaard gaan met kortademigheid, hoesten en borstbeklemming (het gevoel dat de borst wordt samengeperst of dat er iemand op de borst zit).

Na een aanval wordt vaak slijm opgehoest dat soms een etterig aspect kan hebben.

De symptomen (vooral het hoesten) doen zich vaak 's morgens of 's nachts voor waardoor slaapproblemen kunnen ontstaan.

Niet al deze symptomen zijn bij iedereen aanwezig.

In ernstige gevallen kan het voorkomen dat de symptomen continu aanwezig zijn.

Er is een duidelijke link tussen astma en andere allergische aandoeningen. Astma patiënten hebben vaker last van voedselallergie, atopisch eczeem en hooikoorts.

Astma aanvallen

Astma komt typisch voor in aanvallen: als er contact is met de allergie-opwekkende of irriterende stoffen wordt een aanval uitgelokt. De aanvallen kunnen zeer plots opkomen en ernstige symptomen geven. De patiënt zal tijdens een aanval grote inspanning moeten leveren met de hulpademhalingsspieren om voldoende zuurstof in de longblaasjes te krijgen.

Erge astma gevallen kunnen fataal zijn: de luchtwegen worden zodanig afgesloten door de spieren er rond en door het slijm erin dat men kan stikken. Dit is gelukkig zeldzaam geworden met de steeds betere medicijnen die beschikbaar zijn.

Met een goede controle door medicijnen kan de astma patiënt een normaal leven leiden met weinig of geen aanvallen.

Men spreekt ook wel van een exacerbatie of een astma crisis.